Yarrah Boko (S)

e. Coktail Jet (fr)
u. Big Blue Kitten (us)
e. Pine Chip (us)

f. 2005
1.09,7a / NOK 10.440.769
Mankehøyde 169 cm

Yarrah Boko står til tjeneste i sin fjerde avlssesong 2018, nå på Åsa Hingststation. Han fungerer svært bra med fryst sperma, så grunnet markant økte kostnader ved evt forsendelse av fersk, tilbyr vi i år bare fryst. Han betinger NOK 3.000 ved bestilling og SEK 25.000 ved levende føll. MVA, stasjonsavgift og veterinærutgifter tilkommer. Kontakt stasjonen du ønsker å bruke for pris.

Rabatter: 10% på føllavgiften ved 2-3 bedekte hopper, 20% ved fire bedekte hopper.