The Best Madrik (FR)

e. Coktail Jet (fr)
u. Lady Madrik (fr)
e. Biesolo (fr)

f. 2007
1.10,3 / EUR 1.187.710
Mankehøyde 162 cm

The Best Madrik står oppstallet i Frankrike. Kan brukes via frossen sæd i Norge om ønskelig.