The Best Madrik (FR)

e. Coktail Jet (fr)
u. Lady Madrik (fr)
e. Biesolo (fr)

f. 2007
1.10,3 / EUR 1.187.710
Mankehøyde 162 cm

The Best Madrik står oppstallet i Frankrike. Han er tilgjengelig via frossen sæd i Norge (fungerer strålende!), og betinger NOK 3.000 ved bestilling og EUR 2.500 ved levende føll. OBS! Prisen kan bli endret. MVA, stasjonsavgift og veterinærutgifter tilkommer. Kontakt stasjonen du ønsker å bruke for pris.