Kadabra (us)

e. Primrose Lane (us)
u. Quillo (us)
e. Trottin’ Happy (us)

f. 1999
1.09,4a / USD 1.916.029
Mankehøyde 165 cm

Kadabra står oppstallet på Tara Hills Stud. OBS! Det vil dessverre ikke bli frosset ned mer sperma fra hingsten, og vi har bare noen få doser igjen vi kan bruke. Han betinger NOK 4000 ved bestilling og USD 8500 ved levende føll. MVA, stasjonsavgift og veterinærutgifter tilkommer.

Kadabra er på få avkom i Norge far til Support Justice. Hans eneste 3-åring i Norge 2019 var Oaksvinneren Sabrina Frecel, ubeseiret på 4 starter.

Kadabra var amerikansk Champion 2011, Juvenile List, som dreier seg om 2-og 3-åringene og regnes som den klart viktigste listen man kan toppe. Totalt var han treer, med kun halvparten så mange avkom som de to foran. På den store åringsauksjonen i Harrisburg, ga avkommene etter Kadabra den høyeste snittprisen og «årets dyring» på Bjerkeauksjonen 2011, var en Kadabra-datter! I 2017 var han henholdsvis nr 8 (2-åringer), nr 7 (3-åringer) og nr 3 (totalt) på de amerikanske statistikkene, og per 1.april leder han hingstestatistikken for Nord-Amerika 2018.