Cantab Hall (us)

e. Self Possessed (us)
u. Canland Hall (us)
e. Garland Lobell (s)

3-10.9a / USD 1.442.303

Mankehøyde … cm

OBS! Siste sjanse til å bruke denne topphingsten! Cantab Hall er i utgangspunktet bare tilgjengelig for andelseierne, men siden vi har noe sperma på lager er det fortsatt mulig å få brukt ham i Norge 2023. Han betinger da NOK 3.000 ved bestilling og USD 15.000 ved levende føll. MVA, stasjonsavgift og veterinærutgifter tilkommer. Kontakt stasjonen du ønsker å bruke for pris.

Selv var Cantab Hall ubeseiret på 10 starter som 2-åring. Han er nå solid forankret i toppskiktet på de amerikanske statistikkene. Hans 60 startende 2-åringer 2020 (av en årgang på 88) har per 15/11 tjent USD 2,379 mill. Det har bragt Cantab Hall opp på en 2.plass på 2-årsstatistikken. Vi nevner Breeders Crown-vinnerne On a Streak 10.1/USD 646 184 og Lady Chaos 10.4/USD 560 803. Fra før har Cantab Hall en rekke toppavkom, som Father Patrick, Crystal Fashion, Uncle Peter, Explosive Matter, Tamla Celeber, Wild Honey, for å nevne noen av hans dollarmillionærer.

Du finner statistikker og oppdaterte opplysninger på Stallion Showcase.