Bilder av C'ene
 

 

Startside
Opp
2017-årgangen
2016-årgangen
2015-årgangen
Bilder av D'ene
Bilder av C'ene
Bilder av B'ene
Bilder av A'ene
Bilder av XYZ'ene
Bilder av VW'ene
Bilder av U'ene
Bilder av T'ene
Bilder av S'ene
Bilder av R'ene
Bilder av Q-ene
Bilder av P'ene
Bilder av O'ene
Bilder av N'ene    

C'ene har nå fått sine egne sider der også babybildene av dem finnes:

Caramelized, Cassidy, Chere, Chin Chin, C.J., Clara Clarissima, Coxontherox og C.Rex.

Har lagt ut en video av hopper og føll filmet i midten av august, på beitet.

Ungene i slutten av oktober:

Coxontherox, Caramelized og Cassidy

Chin Chin, Clara Clarissima og Chere

C.Rex og C.J.