Importhingster
 

 

Startside
Opp
Bakgrunn
Importhingster    

Kvakstad Gård er agent for følgende hingster 2017:  

Brad de Veluwe, Canepa Hanover, Creatine, Cristal Money, Broad Bahn, Classic Photo, Coktail Jet, Conway Hall, Explosive Matter, Formula One, Juliano Star, Kadabra, Ken Warkentin, Lavec Kronos, Look de Star, Lucky Chucky, Make it Happen, Manofmanymissions, Muscle Hill, Muscle Mass, Muscles Yankee, Pine Chip, Quaker Jet, Quite EasySJ's Photo, The Best Madrik, Triton Sund, Un Amour d'Haufor, Uncle Lasse, Weingartner og Yarrah Boko.

 

Import av sæd

Vi importerer mye sæd. For en del av hingstene har Kvakstad Gård importansvaret. Det betyr at vi importerer, fortoller og momser inn sæden, tar i mot bestillinger fra hoppe-eierne, sørger for bedekningskontrakter, fakturerer sprang og føllavgifter, distribuerer sæd til andre stasjoner, sender bedekningsrapporter til DNT og hingsteierne, samt skriver ut sprangsedlene.  

Fersk sæd

For alle  hingstene gjelder forbehold at det er nok sæd den dagen vi behøver. (Vi vil ha frossen sæd på lager fra de fleste). Hingstene blir tappet for de edle dråpene mandag, onsdag og fredag. Sæden blir deretter preparert og nedkjølt og videresendt med bil eller fly samme dag.  Den lovlig importerte og fortollede sæden  blir deretter varmet opp litt forsiktig før hoppene blir inseminert. 

 

Frossen sæd

Hingstene blir tappet for sæd enten like etter den avsluttede sesongen og/eller i forkant av den neste. Sæden blir frosset ned og oppbevart på containere med flytende nitrogen som holder -196 grader. (Det er kaldt, det....)

 

Vi sender frossen sæd til andre stasjoner etter nærmere avtale. Hingste-eierne krever at stasjonene har forsikring, besitter erfaring og en dyktig veterinær, og at stasjonssjefene holder seg à jour med papirarbeidet og følger reglene..... 

Vil du bestille plass hos en av hingstene, kontakt oss på e-post eller telefon 901 51 862 (ikke sms ved bestillinger).

Avlshingster    Til Topps    Startsiden