Oppdateringer

Har startet oppdateringen framfor avlssesongen 2021. Per i dag har jeg slettet alle de hingstene som ikke lengre er aktuelle i vår regi, og har startet med å legge inn nye. Så langt er Andover Hall og Beer Summit lagt til, og prisen på Bar Hopping er justert.