Coktail Jet og Juliano Star

Like før nyttår fikk vi beskjed om at 28-årige Coktail Jet og 21-årige Juliano Star hadde vandret videre til «de evige, grønne gressganger». Begge vil imidlertid fortsatt være tilgengelige i Norge 2019. Det er imidlertid begrenset tilgang på fryst sperma.